สวัสดีพานิช (พิษณุโลก)

สวัสดีพานิช (พิษณุโลก)

สินค้าและบริการ :

เครื่องเขียน-แบบเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน-วัสดุสิ้นเปลือง สินค้าเบ็ดเตล็ด

การชำระเงิน :

รับ

ที่อยู่

69,167,169    นเรศวร    อำเภอเมืองพิษณุโลก  พิษณุโลก  65000

โทรศัพท์ :055-252-470, 055-219-236

โทรสาร :055-219-238, 055-253-006

อีเมล์ :sd_sawasdee@hotmail.com

URL :http://sawasdeepanich.yellowpages.co.th

เวลาทำการ :ทำการทุกวัน เวลา 09:00-21:00