สวัสดีพานิช (พิษณุโลก)

สินค้าและบริการ :

เครื่องเขียน-แบบเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน-วัสดุสิ้นเปลือง สินค้าเบ็ดเตล็ด

การชำระเงิน :

รับ

ที่อยู่

69,167,169    ถนนนเรศวร    อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  65000

โทรศัพท์ :0-5525-2470, 0-5521-9236

โทรสาร :0-5521-9238, 0-5525-3006

อีเมล์ :sd_sawasdee@hotmail.com

URL :http://sawasdeepanich.yellowpages.co.th

เวลา :ทำการทุกวัน เวลา 09:00-21:00